ulduoti

uldúoti, -úoja, -ãvo K, Rtr žr. ulbuoti: 1. Rtr, Plv Girelės puikios šakomis siūbuoja, o paukšteliai jose dyvini ulduoja A1884,254. Iš sodelio lyg trūkte pratrūksta klėtyje negirdimas paukščių čiulbesys – visi jie iš karto čirška, kliauga, ulduoja A.Vencl. Tai jis (sakalėlis) gražiai uldavo, man vargelį rokavo (d.) Lp. Bernužėli mano, baltas dobilėli, ulduoj girioj sakalėlis: kas jį išmokino? LB100. Kad negirdėčiau, nė neregėčiau sakalužį uldúojantį JD131. Būdavo, ta mama kitąsyk tas dainas kai uldúote uldúodavo Šmk. 2. Q224, R178,223, 235,298, N, BzBkXXI315, M, 65, , NdŽ, , Ktv Ulduoja karveliai R, . Balandis burkuoja, uldúoja KII222. Tetirva uldúoja, balandžiai brukuoja, gegužė kukuoja J. Balandžiai ant stogo burkuoja, uldúoja: jie myluojas bučiuojas Rg. Aš apsiversiu karvužėliu, aš uldúosiu rytas vakarėlis (d.) Rod. Dai aš insėsiu dai obelelėn, dai aš ulduosiu rytas vakarelis (d.) Tvr. Anksti rytą kėliau, per dvarelį ėjau, išgirdau girdėjau karvelius ulduojant LTR(VšR). Tiktai girdėsi, mergyte mano, balandeles ulduojant, geguželes kukuojant N179. Karvelaiti, ko uldúoji, ar svieto vargus rokuoji? JV617. Ulduoju kaip karvelis R108, 141. Gulbinai plaukė, pentinus nešė taip gražiai uldúodami JD431. Gulbės tūruoja (arba uldúoja) skrisdamos (Š). \ ulduoti; atulduoti; išulduoti; paulduoti; parulduoti; suulduoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ulduoti — uldúoti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • alduoti — alduoti, uoja, ãvo intr.; GŠ79 ulduoti, burkuoti: Aš aldavau kaip karvelis prš. Išgirdau sakalėlį giružėj alduojant LTR(Rs). | Ir ims tau Valiulio dvasia alduoti poetų lūpomis Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atulduoti — intr. ulbant atskristi: Ant atgulbuoja, ant atulduoja gulbinužių pulkelis JD1134. ulduoti; atulduoti; išulduoti; paulduoti; parulduoti; suulduoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burkuoti — uoja, ãvo intr. 1. K, Gs brukuoti, ulduoti (apie karvelį): Karvelis, balandis burkuoja J. Girelėj karvelis graudžiai burkavo JD718. Anksti rytą keldamas, per dvarelį eidamas, girdėjau, regėjau karvelį burkuojant NS924. 2. Snt murkti, purpuoti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išulduoti — 1. žr. išulbėti 2: Karveliai visą rytą išuldãvo KŽ(Š). 2. Grdž žr. išulbuoti: Kas rytelį kukavo, kol iškukavo, kol išuldavo iš močiutės dūkrelę (d.) Jrb. ulduoti; atulduoti; išulduoti; paulduoti; paru …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • malti — malti, mãla, mãlė (mãlo, molė) 1. tr., intr. SD148, R, K smulkinti grūdus į miltus: Malti grūdus pusiauskardu J. Geros girnos gerai mala Mrk. Atėjau kruopų malt Ėr. Tu nemolei, tu negrūdai, tavas šaukštas kamenyčioj (d.) Lz. Susirinko penkios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parulduoti — NdŽ žr. parulbėti 1. ulduoti; atulduoti; išulduoti; paulduoti; parulduoti; suulduoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paulduoti — intr. paburkuoti, paulbėti: Visas devynias [šakas] vėtružė laužė, bent, Dievai, laikyk viršūnėlę, o nor karveliui įsitūpti, ryts vakarėlis paulduoti JD24. ulduoti; atulduoti; išulduoti; paulduoti; parulduoti; suulduoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suulduoti — NdŽ žr. suulbėti 2: Du karveliu klony gėrė, begerdamu suuldãvo JD723. ulduoti; atulduoti; išulduoti; paulduoti; parulduoti; suulduoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uduoti — uduoti, uoja, avo intr. 1. KŽ žr. ulduoti 2: Ir uduoja kaip balandžiai CI501. 2. B vaitoti, dejuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.